3B-YEM Nedir?

3 Boyutlu Yazdırılabilir Eserler Müzesi (3B-YEM), 3 boyutlu tarama ve yazdırma teknolojisinin sunduğu olanaklar çerçevesinde müzelerin internetten eğitim, koruma, restorasyon ve erişilebilirlik amacıyla paylaştıkları eserlerin yazdırılarak somut bir biçimde eğitim, araştırma ve toplum yararına kullanılmasını sağlayan bir müzedir.

3B-YEM’in eğitsel katkıları nelerdir?

3B-YEM aracılığıyla pek çok birey dünya kültür mirasını somut bir biçimde ayrıntılı olarak inceleme şansına sahip olabilmektedir. Bu tür müzelerin sınıflarda, okullarda sergilenmesi veya öğretmenlerin dersleri kapsamında farklı müzelerdeki eserlerin 3 boyutlu kopyalarını yazdırarak kullanması eğitsel anlamda da önemli katkılar sağlamaktadır. Bunlar:

 • Öğretmenler dünyadaki farklı müzelerin koleksiyonlarında yer alan eserlerin basılı kopyalarını derslerdeki kazanımlarla ilişkilendirerek kullanabilir ve öğrencilerin bu eserleri ayrıntılı olarak incelemelerini sağlayabilirler. Bu durum, Türkiye’de ve dünyada yer alan müzeleri somut bir biçimde sınıfa taşır.
 • Öğretmenler diledikleri zaman ders kazanımlarıyla ilişkili eserlerin çıktılarını alabilir ve öğrencilerine inceletebilirler. Böylelikle, zaman açısından tasarruf ve esneklik sağlanabilir.
 • Müze gezilerinde yaşanan yasal prosedür, ulaşım gibi sıkıntılar kısmen önlenebilir. Öğretmenin ailelerden, resmî kurumlardan izin alma yükümlülüğü ortadan kalkar.
 • Bu müze türü ile sanal müzelerin sağlayamadığı bir biçimde dokunma duyusu devreye girer. Öğrenciler eserleri dokunarak ayrıntılı olarak inceleyebilir. Eser üzerinde farklı işlemler gerçekleştirebilirler (örneğin boyama vb.). Öğretmenler incelenen eserleri, sanal müze gezileri, artırılmış gerçeklik vb. teknolojilerle bütünleştirerek daha etkili bir biçimde kullanabilirler.
 • Öğrencilerin eserleri ayrıntılı olarak incelemeleri ve haklarında bilgilenmeleri, müzelere yönelik tutumlarını da olumlu anlamda etkileyebilir ve müze gezilerini teşvik edebilir.
 • Dezavantajlı öğrenciler için erişilebilir müze deneyimleri sağlanabilir.

Bu site 3B-YEM’in eğitim ortamlarında kullanımına ilişkin yöntemlerin ve örnek uygulamaların çoğaltılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.


TARİH EĞİTİMİ İÇİN 3 BOYUTLU YAZDIRILABİLİR ESERLER MÜZESİ PROJESİ

TÜBİTAK tarafından, “1003 - Öncelikli Alanlar- Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi” kapsamında desteklenen “218K383” nolu “Tarih Eğitimi İçin 3 Boyutlu Yazdırılabilir Eserler Müzesi” projesi kapsamında 3 boyutlu yazıcıların tarih eğitiminde kullanılması ve tarih dersi eğitim süreçlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Projenin amacı

Tarih Eğitimi İçin 3 Boyutlu Yazdırılabilir Eserler Müzesi Projesinin amacı; 9. sınıf tarih dersini desteklemek amacıyla dünya ve Türkiye’deki müzelerde yer alan eserlerden oluşan “Üç Boyutlu Yazdırılabilir Eserler Müzesi”ni (3B-YEM) geliştirmek; 3B-YEM’i geliştirme sürecinde değerlendirmek ve katılımcıların (öğretmen, öğrenci, uzman) 3B-YEM’e ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda:

 • 9. Sınıf Tarih dersi ünitelerinde (Tarih ve Zaman ve İnsanlığın İlk Dönemleri) kullanılabilecek 3B-YEM’in tasarım süreci nasıl olmalıdır?
 • 9. Sınıf Tarih dersi konularında kullanılacak 3B-YEM’in tasarım süreci nasıl gerçekleşmiştir?
 • 9. Sınıf tarih dersi konularında kullanılan 3B-YEM’e ilişkin katılımcıların (öğretmen, öğrenci, uzman) görüşleri nelerdir?

amaçları çerçevesinde yola çıkılmıştır.


3B-YEM’in Geliştirilme Süreci

3B-YEM’in geliştirilme sürecinde şu aşamalar izlenmiştir:

 • Tarih eğitimi ve müzecilik alanında 3 boyutlu yazdırma konusunda gerçekleştirilen çalışmalar alanyazın taraması kapsamında incelenmiş ve tasarım ilkelerinin temelleri oluşturulmuştur.
 • Tarih dersi öğretim programı ve ders kitapları analiz edilmiştir.
 • İhtiyaç analizine yönelik uzman (tarih eğitimi, müze ve müze eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri uzmanları) ve öğretmen (tarih öğretmenleri) görüşleri alınmış bu kapsamda 3B-YEM’in müze ve müze eğitimi tasarım modeli ile teknolojik tasarım modeli belirlenmiştir.
 • İhtiyaç analizi kapsamında karar verilen unsurlar çerçevesinde 3B-YEM’in ilk prototipi oluşturulmuştur. Bu kapsamda:

            -Belirlenen eserlerin dijital kopyalarına erişilmiş,

            -Eserlerin basımı ve düzenleme işlemleri gerçekleştirilmiş,

            -Müze için belirlenen materyaller ve gerekli teknolojiler hazırlanmış,

            -Eser ve materyaller bütünleştirilerek döngüsel süreçte denenmiştir.

            -Birinci, ikinci ve üçüncü döngüsel süreç gerçekleştirilerek düzenlemeler yapılmış ve asıl uygulama sürecine geçilmiştir.


Öğrenciler 3B-YEM hakkında neler söylüyor:

 - “Tarih derslerin de daha soyut kalan kavram, yer ve kişileri bu müze sayesinde daha iyi anladım.”

- “Sınıf düzeyinde konuları kavrayabilmemiz için maliyeti az ve efektif bir çözüm”

Öğretmenler 3B-YEM hakkında neler söylüyor:

- “Bence tarih eğitimini ileri seviyeye taşımış. Tarih dersinin de teknoloji ile bağlantı kurabildiğinin güzel bir göstergesi”

- “Hem tarih biliminin somutlaştırılması hem de müze kültürünün -müze tarihin hafızası demek- öğrencilere kazandırılması. Öğrencinin müze kavramını en azından müzenin nasıl bir mekân olduğunun farkına varması noktasında güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum "


Mobil Uygulamamız Yayında

Google Play mağazası üzerinden uygulamamıza erişebilirsiniz.

Tetikleyicileri görüntülemek için buraya tıklayınız.